Về chúng tôi

Hộ kinh doanh Lê Thị Liễu chuyên sản xuất các mặt hàng nem chả…

Hộ kinh doanh Lê Thị Liễu đã có thương hiệu trên thị trường Bình Định.

Chúng tôi cam kết chất lượng ở tất cả các mặt hàng đều như nhau.

Cơ sở đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Với hàng trăm mặt hàng – Chúng tôi sẽ luôn đi cùng bạn để phát triển thương hiệu…

Khách hàng – Đối tác